Lär dig mer om öppen förvaltning

Introduktion

Här är finns introducerande tips och material för att lära dig mer om OpenGov-rörelsen och aspekter av öppenhet och transparens.

Vad är "Öppet"? En kort introduktion

Länk: På svenska och engelska

Denna text förklarar kort vad som är "Öppet" och ger en generell introduktion till OpenGov-området.

Den Öppna definitionen

Länk: På svenska och engelska

Här kan du läsa specifikt om definitionen av "öppet" ur ekonomiska, filosofiska och juridiska aspekter.

De åtta principerna för OpenGov

Länk: OpenGovData.org

Läromaterial

Här hittar du olika läromaterial som kan hjälpa dig till fördjupad kunskap.

Undervaka

Länk: Undervaka.se

På Undervaka.se hittar du olika material och guider för att lära dig om hur du använder offentlighetsprincipen och gör en begäran om allmän handling och på så sätt drar nytta av insyn i offentlig sektor.

Europeiska dataportalens träningsmaterial

Länk: EuropeanDataPortal.eu

Via denna portal hittar du olika träningsmaterial för e-lärande och ett e-bibliotek som kan hjälpa dig att snabbare bli kunnig inom öppenhet och transparens!

Blogginlägget "Hur du Engagerar Nästa Generations Beslutsfattare genom OpenGov"

Länk: SunlightFoundation.com

Ett blogginlägg av den idella OpenGov-organisationen Sunlight Foundation i USA. Visar på hur OpenGov är relevant och nyttigt i undervisning för barn och unga.

Filmen "Internets Underbarn (The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz)" (2014)

Länk: Youtube.com

En film om Aaron Swartz, en av de mest aktiva personerna inom OpenGov- och Open Access-rörelsen.

Boken "Öppna Myndigheten" (2014)

Länk: OppnaMyndigheten.se

Om boken, citerat från bokens hemsida: "Öppna Myndigheten vänder sig till alla som arbetar med IT, kommunikation och informationshantering i offentlig sektor. Boken tar ett helhetsgrepp på det regelkomplex som styr myndigheternas arbete i en digitaliserad värld." Skriven av Johan Eriksson.

Boken "Open Data Now" (2010)

Länk: OpenDataNow.com

“In Open Data Now, Joel Gurin presents a strategy for success in the coming era of massive data. Open Data gives business unprecedented power to understand customers and earn their trust. Any organization that wants to connect with the people it serves needs these lessons. Open Data Now is an instant classic – essential reading for entrepreneurs, small business owners, corporate executives, or anyone who needs to understand this new information reality.” - Daniel Goleman. Licens på citat: CC-BY-SA 3.0 via OpenDataNow.com

Boken "Open Government" (2010)

Länk: GitHub.com

Boken Open Government var en av de första böckerna som gavs ut om OpenGov-rörelsen och dess filosofi. Ladda ned boken fritt via länken.

Boken "Open Data Handbook" (2015)

Länk: OpenDataHandbook.org (Öppna Data-Handboken)

Läs boken gratis här och ta del av fler läroresurser.

Boken "Open Government Data" (2014)

Länk: OpenGovData.io

Här kan du läsa mer om principerna, praktikaliteterna och historien om open government data-rörelsen - gratis via länken.

Nätverk

OpenGov är en växande idé och röreslse och det finns flera nätverk att gå med i för att lära sig mer. Här hittar du också färska uppdateringar om vad som händer på området i Sverige och internationellt, samt fler som engagerade sig inom området.

Open Knowledge Sverige

Länk: Open Knowledge Diskussionsforum

Diskussionsforumets Sverige-del

Open Knowledge nätverk är globalt och har experter och engagerade i frågor om öppenhet inom i princip alla områden. En bra möjlighet för dig som är nyfiken på fler områden och aspekter av OpenGov.

OpenGov i Sverige på Facebook

Länk: Facebook.com/groups/OpenGov

Den största OpenGov-gruppen på Facebook i Sverige.

Open Knowledge OpenGov-nätverk

Länk: OpenGov på Open Knowledge Forumet

OpenGov e-postlistan

Wiki för OpenGov öppna arbetsgrupp vid Open Knowledge

Open Knowledge har ett stort nätverk inom just OpenGov och dessa länkar leder till OpenGov-nätverk. Nedanför hittar du fler nätverk för ekonomiska och insyns-aspekter av OpenGov-rörelsen.

Länk: OpenSpending.org-projektet på Open Knowledge Forumet, e-postlista och kampanjen StopSecretContracts.org egna e-postlista.

Avancerat

Data Journalism Handbook (Datajournalistikhandboken)

Länk: DataJournalismHandbook.org

Verification Handbook

Länk: VerificationHandbook.com

För Offentlig Sektor

För dig som arbetar med eller i offentlig sektor.

OpenGov Partnership

Länk: OpenGovPartnership.org

Detta är det internationella partnerskapet där Sverige antagit att delta.

Öppna Licenser enligt OpenDefinition

Länk: OpenDefinition.org

Här finns en lista som hjälper dig att hitta licenser som är kompatibla med opendefinition.

De åtta principerna för offentlig sektor enligt OpenDefinition

Länk: OpenDefinition.org

Open Government-initiativet i USA

Länk: Data.gov

2008 antog President Barack Obama OpenGov-initiativet om USAS mest transparenta administration. Här hittar du fler länkar kopplat till detta.

Open Government Manifestet i Storbritannien

Länk: OpenGovernment.org

Storbritanniens manifest som en del av Open Government Partnership.