Tjänster och verktyg

Här hittar du information om verktyg, applikationer och andra initiativ som arbetar med öppna data, eller bidrar till ökad öppenhet där du har möjlighet att bidra och se värdet i öppenhet.

Beskriva och förvalta öppna data

För att beskriva och förvalta öppna data finns följande verktyg och modeller.

Open Data Maturity Model (2015)

Länk: ODI Open Data Maturity Model

Ett verktyg och en mognadsmodell för organisationer som vill utvärdera sin egen hantering av öppna data.

DCAT-AP Manager

Länk: dcat-editor.com/manager

DCAT-AP manager är ett verktyg för att skapa och hantera beskrivningar av kataloger och datamängder enligt standarden "DCAT application profile for data portals in Europe".
Verktyget utvecklas av MetaSolutions AB och tillhandahålls kostnadsfritt på dcat-editor.com.

EntryScape

Länk: entryscape.com

EntryScape är mjukvara tillgänglig som öppen källkod för användaren att beskriva och hantera datamängder, informationsmängder och vokabulärer. Lösningen stödjer DCAT-AP 2, datatjänster och erbjuder automatisk generering av APIer utifrån tabulär data.
Lösningen utvecklas av MetaSolutions AB och erbjuds som molntjänst men kan också driftas själv.

Begär information

För att ta del av handlingar och data finns följande verktyg:

AllmänHandling.se

Länk: AllmänHandling.se

Den här sajten är till för dig som vill använda offentlighetsprincipen för att få ut handlingar och uppgifter från myndigheter. Här hittar du förklaringar till de viktiga begreppen, argument som du kan använda när myndigheterna säger nej och rättsfallen som du kan hänvisa till. Sajten uppdateras löpande med nya domar och JO-beslut.

Handlingar.se

Länk: Handlingar.se

Handlingar.se är en överskådlig plattform som göra det säkert, lätt och bekvämt att använda offentlighetsprincipen. Plattformen tillåter användare att begära ut och ta del av allmänna handlingar genom en digitaliserad och enkel portal. Ju mer du använder den desto mer hjälper du att minska administrationen för offentlig sektor. Projektet är icke-vinstdrivande och verkar för en stark och digital offentighetsprincip.

Få översikt

Upptäck dessa projekt för att få översikt på situationen kring transparens och öppenhet i Sverige!

Globala Öppna Data Index (GODI)

Länk: Globala Öppna Data Index

Varje år gör öppna data verksamheter samt Open Knowledge en årlig rankning av länder, vars data gått igenom en sakkunnig kollegial granskning av vårt nätverk. Nätverket består av lokala Öppna Data-experter.

Lokala Öppna Data Index (LODI)

Länk: Kommuner & Städer samt Regioner & Landsting

Projektet Lokala Öppna Data Index (LODI) är en vidareutveckling av Global Open Data Index och ska granska situationen kring öppna data som är närmare dig som medborgare i Sverige. Varje år gör myndigheter, regioner och kommuner i Sverige mer och mer öppna data tillgängligt. LODI-projektet granskar och rankar offentlig sektor som sammanställs och uppdateras årsvis.

PSI-Datakollen

Länk: PSI-Datakollen

Projektet granskar om offentliga organisationer följer E-delegationens rekommendation om att samla data på sidan /psidata. PSI-datakollen är en webbplats som används för att skanna och synliggöra i vilken grad offentliga organisationer uppfyller E-delegationens rekommendation att ha en sida som heter /psidata.

Granska

Verktyg för att på olika sätt kunna granska offentlig sektors verksamhet och agerande.

Protokollen.net

Länk: Protokollen.net

Protokollen är ett projekt av Journalism++ Stockholm för att samla in alla svenska kommunstyrelseprotokoll från 2010 och framåt och göra dem tillgängliga som öppen data.

Creeper

Länk: Creeper

Creeper är ett enkelt övervakningssystem för den allmänhet som vill kunna se vad våra svenska myndigheter, militär och politiska partier är ute och letar efter för information på det svenska Internet. Det bygger på att just du är med och sköter din del av övervakningen. Syftet är att försöka tillföra något till diskussionen om övervakning i den debatten om integritet och FRA:s övervakning av den svenska allmänheten. Läs mer på Creepers hemsida för att lägga till din sajt till övervakningssystemet.

PTS-Knappen

Länk: PTS-Knappen

Vill du hjälpa till att skydda ditt och mitt privatliv på Internet? Med PTS-knappen, en plug-in till Firefox och Chrome, kan du snabbt och enkelt rapportera brott mot Lagen om elektronisk kommunikation till Post- och telestyrelsen, PTS. Sedan 2011 är det ett brott mot Lagen om elektronisk kommunikation, LEK, att placera cookies i besökarnas webbläsare utan samtycke. Ändå är det få webbplatser i Sverige som följer lagen. Oftast används cookies av kommersiella webbplatser för att kartlägga besökarnas vanor på Internet. Att göra så är olagligt, såvida du inte gett ditt medgivande. Läs mer på projektets hemsida av föreningen DFRI.

Riksdagen Redigerar

Länk: Riksdagen Redigerar

Twittrar alla oinloggade redigeringar på Wikipedia som görs från Riksdagen. Skapat av Jan Ainali med @ifttt, inspirerad av @parliamentedits.

WikiCreeperEdit

Länk: WikiCreeperEdit

Tweet när svenska myndigheter/militär/politiska partier redigerar Wikipedia anonymt. Källkod och ip-nr: https://github.com/lokal-profil/anon/ Av @Lokal_Profil.

WikiCreeeper

Länk: WikiCreeeper

Anonyma Wikipedia-redigeringar grupperade efter IP-nummer. Använder IP-block från Creeper, och använder Wikimedia Tool Labs API för att hämta anonyma redigeringar. Visste du t.ex. att Socialstyrelsen har censurerat en artikel om PKK-Spåret (Palmemordet)? Projekt av Patrik Wallström vid Gnuheter.

DataJournalistik.se

Länk: Datajournalistik.se

Den här sajten samlar resurser som hjälper dig som är intresserad, t.ex. journalist, att bli bättre på att jobba med data. Datajournalistik är en snabbt växande form av journalistik och berättande som utgår från insamling och analys av data. Det är också att presentera – eller visualisera – den insamlade datan på ett så begripligt sätt som möjligt. Datajournalistik.se upprätthålls av Journalism++ Stockholm.

Interagera

Verktyg och projekt som låter dig interagera med offentlig sektor.

FixaMinGata.se

Länk: Fixa Min Gata

FixaMinGata hjälper dig rapportera, visa, eller diskutera lokala problem runt om i din stad. Det är ett projekt av Föreningen fri kultur och programvara (FFKP) och liknande lösningar finns över hela världen.

Automatic Tool for AMendments (AT4AM)

Länk: AT4AM

Inom Europaparlamentet (EP) används verktyget Automatic Tool for AMendments (AT4AM) för att göra förslag på lagförändringar för den Europeiska Unionen (EU). Föreningen DFRI driver (till deras kännedom) världens enda AT4AM utanför EP på AT4AM. För att öka transparensen och göra det lättare för allmänheten att påverka lagmakarna inom EU har de gjort verktyget tillgänglig för alla. Läs mer på projektets hemsida.

Öppna data i skolan

Länk: Öppna data i skolan

Projektet syftar till att informera lärare om möjligheten att använda öppna data som en del av sin undervisning. Öppna data kan relateras till flera av skolans ämnen, där elever exempelvis kan göra egna analyser, använda olika visualiseringsverktyg eller använda tillgängliggjort bildmaterial.

Postnummerupproret

Länk: Postnummerupproret

Postnummer, adresser och tillhörande platsinformation används i massor av applikationer men är dyr att komma över och hålla uppdaterad. Det kostar nära 40 000 kr per år för åtkomst till korrekt information. Det är ett pris som utesluter de flesta från att utveckla nya och förbättrade tjänster. Postnummerupproret vill skapa en ny postnummerdatabas fri att använda för alla. Samtidigt vill projektet visa för politiker att affärsmodellen för postnummer är förlegad. Du kan hjälpa till med att rapportera in postadresser i ditt närområde, t.ex. där du bor eller när du fått ett kvitto från en butik där postnumret står.

</div> </div> </div> </div>