Om opengov.se

OpenGov.se är ett öppet samarbetsprojekt som samlar resurser, organisationer och människor för att öka öppenhet och insyn i Sveriges offentliga sektor. Vill du eller din organisation stödja OpenGov.se? Hör av dig!

</br>

Kontakta oss via info[at]opengov.se eller via våra svenska nätverk. Skicka alla typer av bugganmälningar och funktionsförfrågningar till vår issue tracker på GitHub.

Du hittar allt vårt material för allmän insyn via GitHub! Du kan också få en mer visuell översikt av arbetsprocessen så som saker att fixa här via Waffle.io!