Rapporter och presentationer

På denna sida hittar du länkar till rapporter och forskningsartiklar om öppna data och öppen förvaltning. Känner du till någon rapport som inte är listad? Tipsa oss på twitter eller lägg ett ärende på Github. Se även Open data research network och deras sammanställnng av forskning om öppna data.

Värdeskapande

The Impact of Open Data (2015)

Länk: 2015: The Impact of open data –a preliminary study - Ministry of Finance publications– 15b/2015 (Finland)

Open for Business: How Open Data Can Help Achieve the G20 Growth Target

Länk: Omidyar.com

Creating Value through Open Data (2014)

European Commission: Creating Value through Open Data

Open Data Study

Länk: opensocietyfoundations.org

Open Data Unlocking Innovation and Performacnce with Liquid Information

Länk: McKinsey.com

Open Data as a Foundation for Innovation: The Enabling Effect of Free Public Sector Information for Entrepreneurs (2013)

Länk: IEEE.org

2012: The Effect of Lowering PSI Charges, A Case Study - Danish Experiences (Danmark)

Länk: Docs.Google.com

2010: The value of Danish address data (Danmark)

Länk: Adresse-Info.dk

2010: Re-use of Public Sector Information – Catalogue and highlights (Danmark)

Länk: mbbl.dk

Transparens

Ensuring Utmost Transparency - Free Software and Open Standards under the Rules of Procedure of the European Parliament

Länk: ifosslr.org

Demokrati

The Impact of Open Data (2015)

Länk: Open data appetite: How nations' hunger for open government data varies with their economic complexity

Open Data and the Future of Civic Innovation

Länk: BeyondTransparency.org

Integritet

MyData – A Nordic Model for human-centered personal data management and processing (2014)

Länk: lvm.fi

Situationsanalys

Öppna data i Sverige 2014

Länk: Pwc.se

Öppna Data 2014 Nulägesanalys

Länk: Vinnova.se

Stöd och vägledning

Öppna data – En guide för beslutsfattare

Länk: IIS.se

Från byråkrati till innovation - En introduktion till att arbeta med öppna data

Länk: Lub.Lu.se

Open Data Handbook

Länk: OpenDataHandbook.org

Vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information

Länk: Vidareutnyttjande.se

Fakta Öppna Data

Länk: SKL.se

Stöd & Vägledning Öppna Data

Länk: SKL.se

Vitbok Länkade Öppna Data

Länk: lankadedata.se

Public data - an introduction to opening information resources - Finland (2014)

Länk: Vinnova.se

Utbildningsmaterial Öppna Data

Länk: Akrodata.se

Länkade Öppna Data i Teori och Praktik

Länk: Lankadedata.se

Utbildning i att beskriva datamängder med DCAT-AP

Länk: Lankadedata.se

Kom igång med Öppna Data

Länk: Hackpad.com (tips och länksamling)

Intervjuer Öppna Data

Länk: SKL.se

Strategier

Fler Rapporter - Open Data Research Network

Länk: Open Data Research Network

Vet du någon rapport som inte listas så hör av dig!