Välkommen till nya OpenGov.se! Nu blir opengov.se en gemensam ingång till alla initiativ inom öppna data och insyn i offentlig sektor i Sverige.

Även om det har hänt en del med öppna data i Sverige finns det fortfarande myket att göra, särskilt inom öppen förvaltning (som vi fortsätter använda opengov för). OpenGov-området omfattar mer än öppna data och kopplar an till andra områden inom transparens, tillgång till allmänna handlingar, remisser, medborgardialog och demokratiska & deltagarbaserade processer av t.ex. budgetering och stadsplanering med mera.

Se sidan lär dig mer för mer information om hur du får ut så mycket som möjligt om opengov.se och informationen här. Skicka alla typer av bugganmälningar och funktionsförfrågningar till vår issue tracker på GitHub. Du kan också få en mer visuell översikt av arbetsprocessen så som saker att fixa här via Waffle.io!